Cheia o reprezintă durata mare de utilizare

Laminoare la cald

In laminoarele la cald sunt utilizate astăzi cu precădere două tipuri de laminoare. Pe de o parte laminorul cu o singură cajă, în cazul căruia produsul de laminat se deplasează înainte şi înapoi şi pe de altă parte laminoarele cu mai multe caje, în care produsul de laminat este redus de la dimensiunea brută la dimensiunea finită dintro singură trecere.

În uzinele de laminare, cilindrii sunt supuşi unor sarcini enorme din cauza căldurii produsului de laminat. Pentru a evita o uzură ridicată a cilindrilor pe o linie de fabricaţie se utilizează materiale rezistente la uzură care însă, în general, sunt greu de prelucrat.

Printre cele mai importante criterii ale rectificării cilindrilor de lucru şi de sprijin în uzinele de laminare se numără

  • Volumul de aşchiere ridicat
  • Timpi de rectificare scurţi
  • Factori ridicaţi ai forţei de acceleraţie

Aici îşi demonstrează discurile de rectificare de la ATLANTIC întreaga valoare: chiar şi cilindrii greu de prelucrat sunt aduşi la forma funcţională cu ajutorul corpurilor abrazive de rectificare de la ATLANTIC.

Cerinţele clienţilor sunt îndeplinite prin utilizarea unor reţete de fabricaţie adaptate la materialul de laminat, cu granulaţii de rectificare de înaltă performanţă. Discurile de rectificat dovedesc, în ciuda solicitărilor mari, timpi de utilizare ridicaţi şi îşi îndeplinesc sarcinile pe termen îndelungat şi în condiţii de siguranţă.

Avantajele pentru clienţii din domeniul uzinelor de laminare

  • Lianţi din răşini sintetice produşi special pentru rectificarea cilindrilor de laminor.
  • Durată de viaţă foarte ridicată a corpurilor abrazive de rectificare.
  • Capacitate de aşchiere ridicată (pe unitate de timp) şi timpi de rectificare scurţi.
  • Soluţii multiple pentru toate tipurile de cilindrii şi de materialele.
Informații suplimentare și descărcări