Rectificare cu avans transversal fără vârfuri

Această procedură de rectificare se utilizează întotdeauna atunci când, având în vedere geometria piesei de prelucrat, aceasta nu este potrivită pentru utilizarea procedurii de rectificare prin trecere normală (spre exemplu, ca urmare a unor diametre exterioare de diferite dimensiuni).

Având în vedere structura de bază, ea corespunde la numeroase proceduri de rectificare prin trecere fără vârfuri, în care însă, la procedura de rectificare cu avans transversal, aşchierea materialului se efectuează printr-un avans tangenţial al discului abraziv.

Se obţine o precizie mult mai ridicată din punct de vedere al rotaţiei şi exactităţii formei

Ca urmare a ordonării triunghiulare a piesei de prelucrat între discul abraziv, riglă şi discul de reglaj se obţine o precizie mult mai ridicată din punct de vedere al rotaţiei şi exactităţii formei. Se folosesc în principal discuri abrazive pe bază de corindon cu liant ceramic.