Rectificare arbore cu came

Rectificarea arborilor cu came sau a formelor de camă constituie o formă specială a rectificării prin lepuire circulară exterioară între vârfuri, în care axa discului abraziv prelucrează forma camelor de-a lungul conturului acestora, prin urmărirea unui parcurs controlat.

În prezent se utilizează preponderent discuri abrazive CBN cu lianţi ceramici

Dat fiind volumul foarte mare de aşchiere, în special în domeniul arborilor cu came pentru autoturisme, în prezent se utilizează preponderent discuri abrazive CBN cu lianţi ceramici.

În cazul unor arbori cu came de dimensiuni mai mari pentru autocamioane, respectiv pentru motoarele de locomotive sau de vapoare se folosesc însă, şi în continuare, preponderent discuri abrazive convenţionale cu lianţi ceramici.