Rectificare circulară interioară

Prin procedura de rectificare circulară interioară sunt înbunatatite în primul rând suprafeţele funcţionale interioare. Pentru aceasta, au fost create pe parcursul deceniilor un mare număr de aplicaţii. Întrucât diametrul exterior al discurilor abrazive folosite în acest scop este supus unei limitări importante, determinate de diametrul interior al zonei de rectificare, durata de viaţă a discului abraziv constituie unul dintre cele mai importante criterii în evaluarea procesului respectiv.

Durata de viaţă a discului abraziv constituie unul dintre cele mai importante criterii în evaluarea procesului respectiv

În consecinţă, pentru rectificarea interioară sunt selectate preponderent acele granulaţii care prezintă o rezistenţă cât mai mare la uzură. Dintre acestea fac parte în primul rând nitrura cubică de bor (CBN), dar şi corindonul sinterizat sau diverşi alţi oxizi de aluminiu. Cel mai frecvent sunt folosiţi compuşi cu lianţi ceramici şi granulaţii între 54 şi 180. Se folosesc compuşi cu lianţi din răşini sintetice în special atunci când se doreşte obţinerea unor suprafeţe cu rugozităţi mai fine (spre exemplu Rz < 3 μm)Ca standard sunt selectate de regulă durităţi ale discurilor abrazive variind între H şi L.