Superfinisare cu pietre abrazive în formă de oală

Aceste operaţii de finisare pentru prelucrarea finală a unor suprafeţe plane, dar şi convexe/concave sunt extrem de diverse şi garantează, în funcţie de alegerea manşonului de honuire potrivit, o rugozitate şi o geometrie a suprafeţei deosebit de exactă.

Aceste operaţii de finisare pentru prelucrarea finală a unor suprafeţe plane, dar şi convexe/concave sunt extrem de diverse

Se folosesc de regulă materiale cu lianţi ceramici, mai precis cu corindon la finisarea prealabilă şi cu carbură de siliciu pentru finisarea finală. O impregnare anterioară cu sulf prelungeşte de câteva ori, în funcţie de aplicaţie, durata de viaţă a manşonului de honuit.