Precizie şi eficienţă pentru aplicaţia dumneavoastră

Corpuri abrazive

Pietrele ATLANTIC cu specificaţii individuale realizează atât performanţe ridicate de aşchiere, cât şi calităţi dintre cele mai înalte ale finisărilor de suprafeţe, în toate domeniile de utilizare.

Oferim pietre cu lianţi ceramici pentru viteze uzuale, de până la 40 m/s, şi viteze maxime de lucru de 50 m/s, 63 m/s, 80 m/s, 100 m/s şi 125 m/s, precum şi pietre cu lianţi din răşini sintetice pentru viteze uzuale de până la 50 m/s şi viteze maxime de lucru de 63 m/s şi 80 m/s.

Pietrele abrazive de la ATLANTIC pot fi adaptate şi acordate exact cerinţelor individuale ale fiecărei piese de prelucrat. Procesele noastre de fabricaţie bine definite, conexate cu cele mai moderne tehnologii de producţie garantează siguranţa, fiabilitatea şi un standard calitativ constant ridicat.

Informații marcarea discurilor abrazive și referitoare la tipurile de granulaţii

Marcarea discurilor abrazive

Produsele ATLANTIC sunt identificate printr-un cod din litere şi cifre. Garanţia respectării  specificaţiilor se asigură printr-o combinare complementară a procedurilor de verificare. Înregistrarea datelor permite identificarea şi reproductibilitatea produselor ATLANTIC. Ca materiale abrazive sunt utilizate aproape în exclusivitate materiale dure cristaline produse sintetic. Cele mai uzitate materiale abrazive convenţionale sunt corindonul (oxidul de aluminiu) şi carbura de siliciu.

Informaţii referitoare la tipurile de granulaţii

Corindonul topit

Corindonul este un oxid de aluminiu topit (Al203) şi, în funcţie de puritate, se împarte în normal, semi-nobil şi nobil.

  • Corindonul normal: 95-96% Al203 – de tipurile NK1 – NK9
  • Corindonul semi-nobil: 97-98% Al203 – de tipurile HK1 – HK9
Corindonul sinterizat microcristalin

Odată cu creşterea uzurii granulelor, structura cristalină fină permite desprinderea doar a unor mici particule. În acest fel granula abrazivă este utilizată optim.

  • Corindonul nobil: 99,5% Al203 – de tipurile EK1-EK9
  • Corindon sinterizat microcristalin EB sau EX de tipurile EB0-EB9
Carbura de siliciu

Carbura de siliciu este mai dură, mai casantă şi cu muchii mai ascuţite decât corindonul şi se utilizează cu precădere atât la materiale dure şi casante precum fonta şi metalele dure, cât şi la metalele neferoase.

  • Carbura de siliciu de tipurile SC1 – SC9
  • Corindon sinterizat microcristalin SB sau SX de tipurile SB1 – SB9
Tipuri de lianţi

Liantul are sarcina să menţină granula în discul abraziv până când aceasta se toceşte prin procesul de tăiere. În acel moment liantul trebuie să elibereze granula, astfel încât să intre în funcţiune o nouă granulă ascuţită. Această proprietate este adaptată fiecărui proces de rectificare în parte prin tipul şi cantitatea de liant.

Corpurile abrazive ATLANTIC sunt produse în două categorii de lianţi: lianţi din răşini sintetice (indicativ RE) şi lianţi ceramic (indicativ V).

Exemplele din fişierul PDF (cu un click pe pictogramă, stânga) indică aplicaţiile de succes cu diversele tipuri de lianţi. Executăm diverşi lianţi pentru aplicaţii speciale.

Duritatea corpurilor abrazive, structura şi agentul de formare a porilor

Duritatea corpurilor abrazive

Duritatea caracterizează rezistenţa cu care granula abrazivă este menţinută de liant în corpul abraziv. Duritatea este indicată prin litere de identificare, unde A semnifică foarte moale, iar Z foarte dur.

Gradul de duritate: A până la D extrem de moale, E până la G foarte moale, H până la K moale, L până la O mediu, P până la S dur, T până la Z foarte dur.

Structura

Structura unui corp abraziv este codificată printr-un număr structural de la 1 la 18, care defineşte distanţa dintre granulele abrazive din corpul abraziv. Cifre structurale mici indică distanţe mici dintre granule, cifre structurale ridicate indică distanţe mari.

Agentul de formare a porilor

Volumul porilor este determinat de proporţia dintre granule şi liant. Spre exemplu, printr-un spaţiu poros mai mare poate fi introdus mai mult lichid de răcire în zona de contact de şlefuire pentru a diminua riscul de ardere prin şlefuire. Structura corpului de rectificare poate fi adaptată fiecărei aplicaţii prin tipul, cantitatea şi mărimea agentului de formare a porilor care este adăugat.

Informații suplimentare și descărcări