O alternativă mai bună faţă de pietrele de antrenare cu lianţi cauciucaţi

Pietrele de antrenare ATLANTIC cu lianţi ED

În mod tradiţional, la pietrele de antrenare granulele utilizate sunt legate într-o matrice de cauciuc. Din cauza prelucrării anevoioase a cauciucului la calandrare şi vulcanizare, distribuţia granulelor şi a liantului la asemenea discuri de reglaj este adesea neomogenă. Aceasta influenţează negativ calitatea piesei prelucrate, productivitatea şi durata de viaţă a discului abraziv şi a discului de reglare.

Pentru rezolvarea acestor probleme, ATLANTIC a elaborat pentru pietrele de antrenare liantul cu energii de disociere (ED) pe baza de răşini întărite la rece. O componentă cheie a acestei proceduri de fabricaţie o constituie dezvoltarea unui procedeu de fabricaţie prin care un amestec de granule şi liant extrem de dens, combinat cu o atentă prelucrare ulterioară, garantează o distribuire optimă granule – liant, fără injectarea de bule de aer în amestecul brut.

Acest procedeu face posibilă turnarea pietrelor de antrenare ATLANTIC printr-un proces intr-o singură treaptă, ceea ce împiedică o nouă separare a componentelor amestecate anterior şi garantează astfel o structură uniformă pe întreaga lăţime a pietrei de antrenare.

Următoarele calităţi standard reprezintă o recomandare pentru operaţiile generale de rectificare circulare exterioare fără vârfuri şi cu avans transversal

  • de la NK1 100 - B ED9 (pentru rugozitate normală a suprafeţelor), până la NK1 220 - B ED9 (pentru rugozitate fină a suprafeţelor).
  • Pentru aplicaţii pretenţioase recomandăm: de la NK1 120S - B ED9 (pentru rugozitate normală a suprafeţelor) până la NK1 180S - B ED9 (pentru rugozitate fină a suprafeţelor).
  • Pentru aplicaţii care necesită o calitate mai redusă recomandăm: de la NK1 120B - ED1 (pentru rugozitate normală a suprafeţelor) până la NK1 150 - B ED1 (pentru rugozitate fină a suprafeţelor).

Alte calităţi speciale în funcţie de suprafaţă sunt disponibile după consultare.

Pietrele de antrenare ATLANTIC cu liant ED se pot livra în următoarele dimensiuni

  • Diametrul exterior: 100 – 406,4 mm.
  • Lăţime: 10 – 305 mm (monobloc), > 305 mm (două bucăţi).
  • Diametre uzuale ale alezajului: 127 / 140 / 152,4 / 165 / 203,2 / 280 mm.

După consultare este posibilă şi livrări pentru alte diametre ale alezajelor.

Informații suplimentare și descărcări