Rectificare în profunzime a profilurilor

În cazul rectificării în profunzime a profilurilor întreaga operaţiune de aşchiere se realizează în doar una până la cel mult trei treceri, însă cu viteze de avans reduse, de ca. 200 mm/min. Această procedură de rectificare se foloseşte cel mai frecvent la fabricarea componentelor pentru turbine din materiale termorezistente înalt aliate.

Sunt folosite discuri abrazive pe bază de corindon cu o porozitate extrem de ridicată şi cu o duritate redusă

Pentru evitarea deteriorărilor de natură termică (arderea de rectificare) sunt folosite discuri abrazive pe bază de corindon cu o porozitate extrem de ridicată şi cu o duritate redusă.

Pentru a contrabalansa pierderea de profil a discurilor abrazive moi acestea sunt ascuţite în mod frecvent pe durata procedurii, prin aşa-numitul procedeu „CD”.

CD reprezentând în acest caz iniţialele de la „Continuous Dressing“. În cadrul acestui procedeu de ascuţire, o rolă cu profil diamantat se află într-un contact neîntrerupt (continuu) cu discul abraziv, pe care îl ascute astfel cu cca. 0,2 μm la fiecare rotaţie a acestuia.