Rectificare arbore cotit

Rectificarea arborilor cotiţi este o subcategorie a rectificării circulare exterioare cu avans transversal. Prin aceasta, în general, se aduc la dimensiune lagărele principale  şi de bielă ale arborilor cotiţi. Pentru rectificarea lagărelor de bielă se utilizează, de regulă, un singur corp abraziv, care prelucrează lagărele bielelor succesiv.

Acestea pot fi prelucrate într-o singură trecere, prin intermediul unui set de pietre abrazive

Întrucât lagărele principale sunt toate aşezate pe o singură axă, acestea pot fi prelucrate într-o singură trecere, prin intermediul unui set de pietre abrazive (în acest caz, numărul pietrelor abrazive care formează un set depinde de numărul lagărelor principale de rectificat).

Odată cu dezvoltarea celor mai moderne generaţii de maşini de rectificare a crescut utilizarea discurilor abrazive CBN cu liant ceramic, în special pentru prelucrarea arborilor cotiţi de la autoturisme.

În cazul unor dimensiuni mai mari ale arborilor cotiţi, ca de exemplu cele pentru motoarele de camioane, motoarele diesel şi motoarele de vapor mai sunt folosite şi astăzi discurile abrazive convenţionale din corindon cu liant ceramic. Granulaţia se cifrează în aceste cazuri între 60 şi 120.