Rectificare valţuri

Rectificarea valţurilor reprezintă o formă particulară a rectificării circulare exterioare între vârfuri, doar că valţurile de prelucrare sunt de câteva ori mai mari decât piesele obişnuite. Valţurile inferioare folosite atât în procedurile de laminare la rece cât şi la cald sunt supuse unei uzuri permanente şi trebuie înlocuite pe rând şi rectificate.

În context, accentul în cazul uzinelor de laminoare la rece se pune pe refacerea unei suprafeţe exact definite a valţurilor (structură şi/sau rugozitate).

Unor durate de viaţă cât posibil de lungi ale discurilor abrazive în condiţiile unor rate de aşchiere rentabile din punct de vedere economic

În schimb, în cazul reparaţiilor valţurilor folosite în uzinele de laminare la cald este vorba în primul rând de asigurarea unor durate de viaţă cât posibil de lungi ale discurilor abrazive, în condiţiile unor rate de aşchiere rentabile din punct de vedere economic.