Ideală pentru producţia de serie

Honuri pentru roţi dinţate

Honuirea roţilor dinţate a devenit o procedură de prelucrare uzuală şi rentabilă de prelucrare a materialelor dure, în producţia de serie a roţilor dinţate din industria cutiilor de transmisie pentru automobile şi autocamioane. Roţile dinţate honuite prezintă avantaje în comparaţie cu roţile dinţate şlefuite, datorită structurii şi proprietăţilor suprafeţelor din punct de vedere al caracteristicilor de silenţiozitate şi uzură. Această structură a suprafeţei este obţinută prin cinematica specială a procesului, prin care unealta de honuit rulează cu axe inversate faţă de piesa de prelucrat. Viteza de tăiere la honuirea roţilor dinţate este foarte mică în comparaţie cu rectificarea îmbinării dinţate, fiind situată între 0,5 şi 10 m/s.

În consecinţă, încărcarea termică rezultată este foarte redusă, astfel încât atât de temuta ardere de rectificare nu se mai manifestă.

O atenţie specială merită în această privinţă corpurile abrazive de honuit

ATLANTIC a perfecţionat permanent corpurile abrazive de honuit pentru a spori rentabilitatea şi siguranţa procesului şi, drept urmare, eficienţa acestui procedeu. Progresele, precum şi utilizarea unor unelte de honuit specifice, adaptate optim cerinţelor clienţilor, completată cu know-how-ul cumulat pe parcursul mai multor decenii constituie caracteristici distinctive ale acestor unelte. ATLANTIC oferă un program de magazinare pentru inele de honuit cu compozit ceramic.

Maşini: Fässler, Gleason, Präwema,..