Pietre conducatoare

Pietrele de antrenare ATLANTIC cu lianţi ED

O alternativă mai bună faţă de pietrele de antrenare cu lianţi cauciucaţi

În mod tradiţional, la pietrele de antrenare granulele utilizate sunt legate într-o matrice de cauciuc. Din cauza prelucrării anevoioase a cauciucului la calandrare şi vulcanizare, distribuţia granulelor şi a liantului la asemenea discuri de reglaj este adesea neomogenă. Aceasta influenţează negativ calitatea piesei prelucrate, productivitatea şi durata de viaţă a discului abraziv şi a discului de reglare.

Pentru rezolvarea acestor probleme, ATLANTIC a elaborat pentru pietrele de antrenare liantul cu energii de disociere (ED ) pe baza de răşini întărite la rece. O componentă cheie a acestei proceduri de fabricaţie o constituie dezvoltarea unui procedeu de fabricaţie prin care un amestec de granule şi liant extrem de dens, combinat cu o atentă prelucrare ulterioară, garantează o distribuire optimă granule – liant, fără injectarea de bule de aer în amestecul brut.


Acest procedeu face posibilă turnarea pietrelor de antrenare ATLANTIC printr-un proces intr-o singură treaptă, ceea ce împiedică o nouă separare a componentelor amestecate anterior şi garantează astfel o structură uniformă pe întreaga lăţime a pietrei de antrenare.

Următoarele calităţi standard reprezintă o recomandare pentru operaţiile generale de rectificare circulare exterioare fără vârfuri şi cu avans transversal:


de la NK1 100-B ED9 (pentru rugozitate normală a suprafeţelor), până la NK1 220-B ED9 (pentru rugozitate fină a suprafeţelor). Pentru aplicaţii pretenţioase recomandăm: de la NK1 120S – B ED9 (pentru rugozitate normală a suprafeţelor) până la NK1 180S – B ED9 (pentru rugozitate fină a suprafeţelor). Pentru aplicaţii care necesită o calitate mai redusă recomandăm: de la NK1 120B –ED1 (pentru rugozitate normală a suprafeţelor) până la NK1 150 – B ED1 (pentru rugozitate fină a suprafeţelor).


Alte calităţi speciale în funcţie de suprafaţă sunt disponibile după consultare.
Pietrele de antrenare ATLANTIC cu liant ED se pot livra în următoarele dimensiuni:

Diametrul exterior: 100 – 406,4 mm
Lăţime: 10 – 305 mm (monobloc), > 305 mm (două bucăţi)
Diametre uzuale ale alezajului: 127 / 140 / 152,4 / 165 / 203,2 / 280 mm

După consultare este posibilă şi livrări pentru alte diametre ale alezajelor.

SC Atlantic Abrasive s.r.l.
Peter Spanier
Gartenstrasse 7-17
53229 Bonn
Germany
 
Phone: +49 228 408203
P.SpanierqRWhaiQeqBuxY5qXhWmwnatlantic-bonnde