Rectificarea plană a segmentelor

Rectificarea plană cu segmente

Rectificarea plană cu segmente

Această formă specială a rectificării plane sau de netezire serveşte în primul rând prelucrării unor suprafeţe de dimensiuni extrem de mari. Pentru a obţine o suprafaţă de contact de rectificare cât mai mare, scula abrazivă propriu-zisă este realizată din mai multe segmente abrazive, montate într-un cap de segmente rotativ.

În funcţie de tipul maşinii de prelucrare, există o varietate enormă de segmente de cele mai diferite forme, dimensiuni sau alcătuiri. Chiar şi numărul de segmente dintr-un set de lucru poate fi foarte diferit.

Cel mai frecvent sunt folosite segmentele pe bază de corindon cu liant ceramic, cu durităţi variind de la D la H şi cu granulaţii variind între 25 şi 54.

Ca urmare a volumului de aşchiere, de regulă foarte mare, în cazul aplicării acestui procedeu se pot obţine deseori factori G foarte ridicaţi (raportul între materialul aşchiat şi uzura segmentului) prin folosirea de corindon sinterizat microcristalin.
SC Atlantic Abrasive s.r.l.
Peter Spanier
Gartenstrasse 7-17
53229 Bonn
Germany
 
Phone: +49 228 408203
P.SpanierqRWhaiQeqBuxY5qXhWmwnatlantic-bonnde