Rectificare circulară exterioară

În cazul general al rectificării circulare exterioare, piesele de prelucrat simetrice din punct de vedere al axelor sunt fixate în maşină, de regulă, „între vârfuri” şi apoi prelucrate prin aşchiere pe unul sau mai multe diametre exterioare, cu un disc abraziv. Ca urmare a cerinţelor tot mai ridicate în construcţiile de maşini şi de autovehicule, în acest domeniu au fost create, în special în ultimii ani, numeroase variante noi ale acestei proceduri de rectificare. 

De aici rezultă existenţa unui număr incomensurabil de dimensiuni de rectificare şi de compoziţii 

Pentru cea mai mare parte a aplicaţiilor sunt folosite însă preponderent corpurile abrazive din corindon cu liant ceramic, cu variaţii ale granulaţiilor între 54 şi 180 şi ale durităţi între H şi L (în funcţie de cerere). În acest mod se realizează un echilibru optim între aşchiere şi calitatea suprafeţei. În cazul în care trebuie realizate însă rugozităţi extrem de fine (spre exemplu, Rz < 3 μm), este recomandabilă utilizarea de discuri abrazive cu lianţi din răşini sintetice, cu granulaţii mai fine decât 150.