Finisarea prin trecere

În cazul finisării prin trecere piesele de prelucrat, de regulă simetrice din punct de vedere al axelor, sunt trecute prin două valţuri rotative de transport şi, pe de altă parte, sunt deplasate cu un avans liniar. Prin aceasta se creează un flux (teoretic) infinit de piese de prelucrat, care sunt prelucrate prin aşchiere prin intermediul unor pietre de finisare aşezate de cele mai multe ori în partea superioară.

Este focalizată pe asigurarea unei îmbunătăţiri a rotunjimii piesei de prelucrat

Ca exemple tipice putem menţiona ca fiind prelucrate prin această procedură de finisare rolele cilindrice sau conice pentru rulmenţi, dar şi un mare număr de tije de amortizoare, în special după cromare.Această procedură, pe lângă realizarea unei rugozităţi superioare a suprafeţelor (Ra <0,1 μm), este focalizată pe asigurarea unei îmbunătăţiri a rotunjimii piesei de prelucrat, întrucât, prin unghiul de acoperire de regulă destul de mare al pietrei de finisare sunt reduse denivelările produse la rectificările anterioare.

Pentru aşchieri mai consistente se folosesc de cele mai multe ori pietrele cu corindon, iar în cazul unor rugozităţi şi mai bune ale suprafeţelor, pietrele cu carbură de siliciu. Granulaţiile folosite în acest scop se orientează, în principal, după dimensiunile piesei de finisat. Cu cât piesa este mai mare, cu atât este şi granulaţia mai mare.